כיצד ניתן לתרום


מעוניין להתנדב או לתרום ?

צור קשר עם המוקד טלפוני בשעות: 9:00-12:00
ימים א',ג',ד' 08-9368886
ניתן להשאיר הודעות כאשר המוקד אינו מאויש

חש' בנק מזרחי 625127 סניף רחובות 434
פטור ממס לפי סעיף 46 - עמותה מס' 580300648

כמו כן ניתן לפנות למתנדבי הארגון המופיעים בדף זה

כל הפעילות על בסיס התנדבותי בלבד !!
אין מקבלי שכר בארגון
כל שקל נטו לצדקה

ניתן לתרום במגוון אפשרויות:
 • קופות צדקה
 • הוראת קבע בבנק
 • משלוח תרומה בדואר
 • מתן בסתר
 • סעודת עניים לברכה והצלחה ביום שמחתכם
 • תרומה לע"נ / לרפואה / להצלחה / סעודת מצווה
 • בסוכות - רכישת 4 המינים
 • בפורים - רכישת משלוחי מנות מוכנים ומהודרים
 • בפסח מבצע קמחא דפסחא
ניתן להעביר תרומות למתנדבי הוד ישראל :
 • אור ודעת - אחד העם 27 - 08-9316465
 • משפ' הרב בן-יהודה - וייסבורג 5 - 08-9456128
 • משפ' ברונר - עזרא 40 - 08-9452147
 • משפ' גאבה - אייזנברג 26 - 08-94746608
 • משפ' ליכט - מלצר 5 - 08-9476071
 • משפ' מושונוב - חוה לוצקי 9 - 08-9473270
 • משפחת קלייבן - האדמור 17 - 08-9416502


טופס הוראת קבע חלק 1 הוראה לבנק
טופס הוראת קבע חלק 2 להוד ישראל