אודות הארגון


הוד ישראל

ארגון חסד קהילתי רחובות

עמותה מס' 58000648

כל הפעילות על בסיס התנדבותי בלבד !!


תעודת זהות:
 • מען: רח' גולדברג 2 רחובות
 • שנת הקמת הארגון: 1996
 • מס' מתנדבים: כ- 250
 • גיל מתנדבים: 5-85
 • סוג מתנדבים: מכל גווני הציבור
 • מס' מקבלי השכר בארגון: אפס - כל הפעילות בהתנדבות
 • מספר הנתמכים: כ- 500 משפחות
 • אזור סיוע: תושבי רחובות , עניי עירך קודמים ...
 • סיוע לנזקקים: ללא כל הבדל או השתייכות לחוג מסויים
סוגי התמיכה:
 • חלוקת סל מצרכי מזון ועוף לשבת וחגים
 • חלוקת אוכל מבושל לבעלי תפקוד לקוי
 • תמיכה באלמנות ויתומים
 • ביקורי בית וסיוע לקשישים וגלמודים
 • עזרה לילדים מוגבלים
 • ביקור חולים
 • עזרה ליולדות
 • עזרה לימודית לתלמידים ממשפחות מצוקה
 • סיוע בעריכת בר-מצוה לעולים ויתומים
 • חלוקת בגדים לנזקקים

פעילות יחודית:
 • גמ"ח ריהוט יד שני
 • סדנאות לנשים למודעות, תקשורת וניהול הבית
 • קורס הכשרת מתנדבים בשיתוף ארגון פעמונים במטרה לצאת ממעגל המינוס בבנק
 • פעילות חינוכית התנדבותית לתלמיד בי"ס
פעילות במעגל השנה:
 • לקראת החגים הגדלת סל המזון
 • משלוחי מנות וסעודת בפורים
 • מתנות לאביונים בפורים "בו ביום"
 • לקראת חג הפסח "קמחא דפסחא" למאות משפחות נזקקות

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה בעיריית רחובות המפנה משפחות נצרכות לטיפולה של העמותה.

משלוחי המזון מגיעים עד לבית הנזקק בצנעה ובכבוד.

ישנן משפחות המקבלות משלוחים כ- "מתן בסתר".