מכתבי עידוד ותמיכההרה"ג שמחה כהן קוק שליט"א

ראש העיר עו"ד שוקי פורר

הרב זאב כהן מנהל "צביה" רחובות

דבר הנהלת העומתה לרגל עשור לפעילות